0.8 C
Skopje
6.9 C
Podgorica
-0.3 C
Belgrade
Friday, 27 January 2023
spot_img

Saopštenje povodom 15. marta – svjetskog dana potrošača

Svjetski Dan prava potrošača prvi put je obilježen 15. marta 1983. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila smjernice za zaštitu potrošača. Time su potrošačka prava podignuta na nivo međunarodnog priznanja i legitimiteta, jednako priznata od razvijenih i od zemalja u razvoju. Međutim, ona se i dalje u mnogim zemljama osporavaju i ograničavaju od strane vlada, proizvođača i moćnih interesa.

Ove godine, Potrošačka Internacionala i njene članice, posebnu pažnju posvećuju temi “Borba protiv zagađenja plastikom“, a  čime se praktično nastavlja prošlogodišnja kampanja o takozvanoj održivoj potrošnji, odnosno zaštiti prava potrošača na zdravu životnu sredinu – jedno od osam potrošačkih prava definisanih smjernicama UN-a. Cilj kampanje je podizanje svijesti i angažovanosti potrošača širom svijeta na polju usvajanja i promocije održive (“zelene”) potrošnje. Kampanja će se takođe fokusirati na ulogu koju potrošačke organizacije, vlade i kompanije imaju u suočavanju sa globalnom krizom zagađenja plastikom.

Potrošači širom svijeta su sve više zabrinuti zbog zagađenja plastikom i već preduzimaju mjere kako bi se umanjio štetni efekat po životnu sredinu. Sve više ljudi  koristi pribore za višekratnu upotrebu umjesto plastičnih alternativa za jednokratnu upotrebu (pribore za čišćenje, kese za kupovinu, ambalažu za vodu i hranu). Međutim, ono što zabrinjava je povećano korišćenje plastike za jednokratnu upotrebu tokom pandemije COVID -19, što je uzrokovalo gomilanje plastičnog otpada u vidu maski, rukavica, vizira,  raznih vrsta medicinskog otpada.

Da bi doprinio efikasnijem rješavanju ovih problema u Crnoj Gori, CEZAP je planirao realizaciju projekata koji imaju za cilj podizanje svijesti javnosti, državnih vlasti i relevantnih institucija o potrebi uključivanja potrošača u kreiranje i sprovođenje politika zaštite životne sredine, sa naglaskom na pravima i obavezama potrošača. Ni sami potrošači, ni nadležni državni organi nijesu adekvatno informisani o pravu na zdravu i bezbjednu životnu sredinu, a nacionalnim institucijama zaduženim za redovna istraživanja kvaliteta organske hrane, kvaliteta vode i vazduha, nedostaju kapaciteti i transparentnost da svoj posao obavljaju kvalitetno i blagovremeno.

Podsjećamo da je CEZAP u proteklom periodu realizovao više projektnih aktivnosti sa ciljem informisanja i edukacije najšire javnosti o štetnosti plastičnih ambalaža po kvalitet prehrambenih proizvoda i ostalih namirnica koje se svakodnevno konzumiraju. Aktivnosti su uključivale i analizu hemijskog sastava ambalaže, odnosno procjenu njihovog stepena toksičnosti za zdravlje potrošača. Takođe, sprovedene su intenzivne kampanje u cilju ograničavanja ili potpune zabrane upotrebe plastičnih kesa u trgovini, koje su proizvele efekat, ali samo kratkoročno, što ukazuje na potrebu da se u narednim projektima stavi akcenat na podizanje svijesti o važnosti implementacije postojećih propisa u ovoj oblasti, ali i potrebi daljeg usklađivanja sa standardima EU.

Do sada je primjena evropskih propisa ozbiljno zaostajala. Zajednička pozicija EU za poglavlje 27 ističe područja kvaliteta vazduha, vode i upravljanja otpadom kao krucijalne kriterijume koji moraju biti ispunjeni u narednom periodu. U posljednjih deset godina Crna Gora nije uspjela da odgovori na prioritetni zadatak definisan strategijom pridruživanja, dok je opšti utisak da crnogorska javnost nije dovoljno upoznata sa ovim problemima. Sve navedeno dolazi do izražaja sada kada se suočavamo sa problemom drastičnog uvećanja otpada, izazvanog pandemijom COVID-19.

Zato, koristeći priliku da svim potrošačima čestitamo Svjetski Dan prava potrošača, apelujemo na građane, a naročito nadležne državne institucije na odgovorniji odnos prema ovom važnom pitanju, kako bi zajedničkim nastojanjima doprinijeli postizanju održivih rešenja u zaštiti prava na zdravu i bezbjednu životnu sredinu.

SourceCezap

Latest Articles